اصلی
اداره گاز منطقه یک اردبیل
کد مطلب: 102
تعداد بازدید: 2074
1395-02-07
لیست شماره تلفنهای ضروری اداره گاز منطقه یک شهرستان اردبیل
نام واحد شماره تلفن علت تماس ساعت تماس 
حسابداری 31774451 قطع گاز به علت بدهی 18 - 8
خدمات مشترکین 31774521 خدمات پس از فروش و پاسخ به سوالات مشترکین 18 - 8
قرائت کنتور و توزیع صورتحساب 31774526 اشکالات قرائت کنتور و عدم دریافت صورتحساب , اعلام کارکرد کنتور , تسویه حساب 18 - 8
تعمیرات  33715946 جابجایی علمک 10 - 8
امداد  194  قطع گاز , نشت گاز , حوادث , حفاری  تمام ساعات شبانه روز
دفتر منطقه یک گاز اردبیل 31774444 شکایات , پیشنهادات و انتقادات  18 - 8
شماره تلفکس 33716202   تمام ساعات شبانه روز
شماره تلفن مخابرات ناحیه 33719822   تمام ساعات شبانه روز
شماره تلفن گویا 33743788   تمام ساعات شبانه روز


ساختمان بهره برداری

رئیس اداره گاز منطقه یک اردبیل : بابک غیبینقشه گوگل ساختمان بهربرداری

آدرس :اردبیل میدان بسیج ساختمان بهره برداری شرکت گاز استان اردبیل