اصلی
برگزاری همايش مديريت سبزبامحوريت صرفه جویی درمصرف حاملهای انرژی وآب بمناسبت گراميداشت هفته محيط زيست
کد مطلب: 1910
تعداد بازدید: 696
1396-03-21

به گزارش روابط عمومی شركت گازاستان اردبيل،همايش بزرگ مديريت سبزبامحوريت صرفه جویی درمصرف حامل های انرژی وآب بامشاركت شركت گازاستان،شركت پخش فرآوردههای نفتی منطقه،شركت توزيع نيروی برق،شركت سهامی آب منطقه ای واداره كل حفاظت محيط زيست استان باحضورنمايندگان دستگاههایاجرائی استان وشهرستانها،دانشگاههاومديران مدارس درسالن اجتماعات ساختمان بهره برداری شركت گازاستان اردبيل درمورخ ۹۶/۳/۲۰ برگزارگرديد.
دراين مراسم ابتدا مهندس پناهنده معاون اموربهره برداری شركت گازاستان اردبيل،ضمن خيرمقدم گوئی به مدعوين ازحضورمديرشركت پخش فراوردههای نفتی منطقه اردبیل ومديركل حفاظت محيط زيست استان قدردانی نموده واظهار داشت :معضلات زيست محيطي عصر حاضر ، تغيير نگرش عمومي در خصوص نوع و ميزان استفاده از حاملهاي انرژي و توجه به ابعاد زيست محيطي فعاليت هاي جاري را يكي از ضروريات امروزي دانسته و ضمن اشاره به نحوه توليد سوختهاي فسيلي در ميليونها سال قبل و عدم امكان تجديد پذيري منابع مذكور براي نسلهاي آتي ، خواستار استفاده بهينه و ايمن از نعمت گاز طبيعي و حركت به سمت استفاده از منابع تجديد پذير از جمله انرژي خورشيدي ، بادي و ... شد .
در ادامه نمايندگان دستگاههاي اجرايي شركت پخش فراورده هاي نفتي منطقه ، شركت سهامي آب منطقه اي و شركت توزيع نيروي برق استان اردبيلبه تبيين ديدگاههاي خود در زمينه صرفه جويي انرژي پرداختند و در اين خصوص موارد ذيل بصورت تفصيلي پرداخته شد .
1.مقايسه شاخصهای مرتبط با مصرف آب و انرژی درايران با متوسط جهانی
2.ارائه روشهای عملی و مديريتی درحوزه بهينه سازی حاملهای انرژی وآب
3.استفاده ازانرژیهای نو وتجديدپذير از جمله انرژي خورشيدي ، باد ، آب و بيومس در توليد انرژي و حركت به سمت كاهش استفاده از سوختهاي فسيلي
مهندس فيضي رئيس امور HSE شركت گاز استان اردبيل در پايان اين مراسم ضمن قدرداني از حضور گسترده نمايندگان دستگاههاي اجرايي ، دانشگاهها و مديران مدارس در اين همايش ، به بيان راهكارهاي صرفه جويي در مصرف گاز طبيعي پرداختند .
وي با بيان اينكه : جايگاه مصرف گاز طبيعي درايران 4 برابر ميانگين جهاني بوده و با توجه به محدوديت سوختهاي فسيلي توجه به الگوي مصرف و حركت به سمت استفاده از انرژي هاي تجديد پذير را يكي از الويت هاي امروزي دانسته و به راهكارهاي عملي صرفه جويي در مصرف گاز از جمله رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان در ساخت و سازها ، رعايت دماي رفاه بين 18- 21 درجه ، نصب سيستم هوشمند موتورخانه ها ، استفاده از پنجرهاي دوجداره و..... را يكي از وظايف ديني ، اجتماعي و انساني براي تمامي اقشار جامعه از جمله مديران ادارات ، سازمانها و نهادهاي دولتي و غير دولتي اعلام كردند .