اصلی
برخورداری 96 درصدی جمعیت استان اردبیل از گاز طبیعی
کد مطلب: 2018
تعداد بازدید: 346
1396-12-07

طی یازده ماهه سالجاری در سطح استان اردبیل بیش از 700 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز،  اجرایی شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل مهندس فیروز خدائی مدیر عامل این شرکت ، ضمن اعلام این خبر افزود: با بهره برداری از 177 روستای جدید در سالجاری تعداد روستاهای بهره مند از نعمت گاز طبیعی به 1056 روستا رسید به نحوی که 88 درصد خانوار روستایی را شامل می شود و عملیات اجرایی در 320 روستای دیگر استان نیز فعال می باشد که با بهره برداری از این روستاها خانوار برخوردار روستایی به 98 درصد ارتقاء پیدا خواهد کرد. وی همچنین اظهار داشت 96 درصد کل جمعیت شهری و روستایی در استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند  می باشند.

این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد : خوشبختانه امسال با ضرورتی که در تسریع در گازرسانی به روستاهای بالای 20 خانوار بوجود آمده است از اهدافمان پیش افتادیم به نحوی که طی یازده ماهه اول سالجاری ، تعداد 22000 اشتراک جدید پذیرش شده و تعداد کل مشترکین استان ، به رقم 448000 مشترک رسیده است.  

فیروز خدائی تعداد انشعابات نصب شده طی 330 روز گذشته از سالجاری را 13000 انشعاب برشمرد و افزود: تعداد کل واحدهای مسکونی تحت پوشش گاز طبیعی در استان اردبیل به رقم 410000 واحد رسیده است که 20000 واحد آن در یازده ماهه سالجاری تحت پوشش قرار گرفته اند.