اصلی
اخذ گواهینامه تعهد به تعالی شرکت گاز استان اردبیل در اولین جشنواره سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران
کد مطلب: 2022
تعداد بازدید: 330
1396-12-17

اخذ گواهینامه تعهد به تعالی شرکت گاز استان اردبیل در اولین جشنواره سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران
به گزارش روابط عمومی ، مهندس فیروز خدائی مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل با اعلام این خبر افزود : شرکت گاز استان اردبیل به دنبال آن است تا با پیاده سازی مدل تعالی سازمانی استراتژی های رشد سازمانی و ارتقای بهره وری سازمان را محقق سازد و از این مدل برای بهبود مستمر فعالیت های سازمانی بهره بگیرد تازمینه ساز ارایه بهینه خدمات و ارتقاء سطح رضایتمندی مشترکین را فراهم نماید.
وی در ادامه با اشاره به مقاومت های موجود در درون سازمانها با تغییر در راستای بهبود عملکرد اظهار داشت :  عصری که ما در آن زندگی میکنیم تماماً رقابتی بوده و محیط بیرونی بسیار پیچیده، ناپایدار و غیر قابل پیشبینی است. البته برخی مقاومت ها وجود دارد ، اما همه می دانیم که برای بهبود عملکرد خود و ارتقا سازمانی نیازمند ارزیابی مستمر هستیم.
گفتنی است شرکت گاز استان اردبیل در ارزیابی سالیانه تعالی سازمانی شرکت ملی گاز ایران در سال 96 موفق به کسب گواهینامه تعهد به تعالی سازمانی شد.