اصلی
اطلاعیه قطعی گاز در مورخ 98/04/19
کد مطلب: 2315
تعداد بازدید: 41
1398-04-18

به اطلاع کلیه مشترکینی که در شهرستان اردبیل خیابان حسینیه و کوچه های منتهی به آن شامل کوچه های پیام ، شهید تورجی ، زینبیه ، یقینه خاتون ، شهید حسن زاده ، شهید یوسف زاده ، اندیشه ، شهید احمد پور  و خیابان اصلی حسینیه ساکن می باشند می رساند ؛ بعلًت تعمیرات ، توسعه شبکه ، عملیات جوشکاری و تزریق گاز مورخ 98/04/19 روز چهارشنبه از ساعت 9 صبح به مدت 10 ساعت گاز آنها قطع خواهد شد.