اصلی
بهره برداری مرکز استان
کد مطلب: 101
تعداد بازدید: 4543
1395-02-07

رییس بهره برداری مرکز استان : شعبان سیف بابلانی

آدرس :اردبیل میدان بسیج ساختمان بهره برداری شرکت گاز استان اردبیل طبقه دوم اتاق 205

 

لیست شماره تلفنهای ضروری بهره برداری مرکز استان
نام واحد شماره تلفن علت تماس ساعت تماس 
دفتر مرکز 33723051 کلیه امورات مربوط به مشترکین شهرستان اردبیل و شکایات , پیشنهادات و انتقادات  16 - 8
نصب انشعابات  33716038 درخواست نصب انشعاب- نصب کنتور- توسعه شبکه  16 - 8
 مرکز مخابرات  33719822   شبانه روزی