اصلی
معرفی شرکت
کد مطلب: 55
تعداد بازدید: 5137
1395-02-07

بر اساس تبصره 2 قانون بودجه سال 1377 كل كشور مبني بر تشكيل شركتهاي گاز استاني در سال 1378 به ثبت رسيد و طبق بند ب ماده 6 قانون اساسنامه شركت ملي گاز ايران تشكيل و در سال 1379 همزمان با تشريف فرمايي مقام معظم رهبري به استان و همگام با برنامه سوم توسعه اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي كشور با نگرشي نوين در عرصه گازرساني در استان ، فعاليت رسمي خود را به عنوان شركت گاز استان اردبيل آغاز نمود  . عمليات گازرساني در استان از 1368 آغاز و شهر اردبيل به عنوان اولين شهر استان به شبكه گاز طبيعي متصل گرديد.

 

 

- هم اکنون بیش از 471 هزار مشترک در استان اردبیل از نعمت گاز طبیعی برخوردار می باشند،که این تعداد مشترک بواسطه اجرای 9442 کیلومتر شبکه و نصب 230  هزار علمک گاز رسانی شده است.

- در حال حاضر بالغ بر 1236 روستا با 93 درصد برخورداری و تمامي 29 شهر استان از نعمت گاز طبيعي بهره مند مي باشند.

- همچنین عملیات گازرسانی به  164 روستای دیگر استان نیز در دست اجرا می باشد.

- تاکنون بالغ بر 1390واحد صنعتی با استفاده از سوخت پاک گاز طبیعی در امر تولید و اشتغالزایی فعالیت می کنند.

 

 

 

شماره اقتصادی 411185784117
شماره ثبت 5312
شناسه ملی 10101892155