اصلی
سنجش عوامل زيان آور شغلي در شركت گاز استان اردبيل
کد مطلب: 1894
تعداد بازدید: 1159
1396-02-16

 

در راستاي كنترل و كاهش عوامل زيان آور شغلي و بر اساس الزامات قانوني
سنجش عوامل مذكور در ادارات – تاسيسات مجتمع فرهنگي ورزشي – ساختمان آموزش – انبار كالا – پروژه هاي گازرساني – واحد حمل و نقل و مخابرات و ايستگاههاي
CGS شركت گاز استان اردبيل با نظارت امورHSE و توسط شركت ايمن نشر اروميه
 انجام شد. رئيس امور
HSE  ضمن اعلام مطالب فوق افزود:

در اين سنجش ، روشنائي ايستگاههاي CGS بصورت شبانه – اندازه گيري صدا در اماكن و ايستگاه هاي پر صدا – اندازه گيري ارتعاش براي ماشين آلات سنگين ، ليفتراك ها و اپراتور كمپرسورهاي بادي – اندازه گيري عامل شيميائي مركاپتان در ايستگاههاي نواحي مركزي - اندازه گيري گرد و غبار در پروژه هاي اجرائي –
اندازه گيري فيوم هاي جوشكاري – ارزيابي وضعيت بدني نامناسب و حمل بار –
اندازه گيري گازها و بخارات در استخر – اندازه گيري پرتوهاي غير يون ساز براي كاربران كامپيوتر و جوشكاران و اندازه گيري استرس حرارتي در آبدارخانه ها طبق برنامه به اتمام رسيد.