اصلی
افزایش 70 درصدی مشارکت کارکنان در نظام پیشنهاد ها
کد مطلب: 2245
تعداد بازدید: 169
1398-01-21

کارکنان شرکت گاز استان اردبیل با افزایش 70 درصدی مشارکت خود در نظام پیشنهادها طی سال 1397، موفق به اجرای بیش از 11 پیشنهاد جهت بهبود فرآیندهای کاری و نوآوری در سازمان شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل، فیروز خدائی مدیر عامل این شرکت ، ضمن اشاره به رشد چشمگیر مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها  طی سال گذشته، اظهار داشت: کارکنان این شرکت با ارسال 348 مورد پیشنهاد به دبیر خانه نظام پیشنهادها، رقم قابل توجهی نسبت به سال های اخیر در این زمینه برجای گذاشتند.

وی بیان داشت: از مجموع 348مورد پیشنهاد اخذ شده توسط دبیرخانه نظام پیشنهادها، بیش از 11مورد از آنها اجرایی گردیده است.

خدائی، ارتقاء مهارت و شیوه های انجام فرآیندهای کاری کارکنان مشاغل کلیدی در شرکت گاز استان اردبیل را از جمله نتایج بهره گیری از نظام پیشنهادها برشمرده و تصریح کرد: نظام پذیرش و بررسی پیشنهاد اگر به معنای واقعی یعنی مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی کار کند می تواند موجبات ارتقاء انگیزه کاری کارکنان را فراهم سازد.