اصلی
برگزاری مانور نشتی و قطع گاز در اثر سیل در شهرستان مشگین شهر استان اردبیل
کد مطلب: 2364
تعداد بازدید: 129
1398-06-17

مانور نشتی و قطع گاز در اثر سیل با برنامه ریزی واحد HSE شرکت گاز استان اردبیل و با مشارکت گروههای درون و برون سازمانی در شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل، سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت برگزاری مانورهای آمادگی در شرایط اضطراری را یکی از رویکردهای شرکت در راستای آمادگی در مقابله با بحران های طبیعی برشمرد و افزود : با توجه به تنوع اقلیمی و موقعیت جغرافیایی شهرستان مشگین شهر، پدیده سیل از جمله حوادث تهدید کننده منطقه به شمار می رود بدین منظور و با تشکیل چارت سازمانی فرماندهی مدیریت حوادث و سوانح سیستم مدیریت بحران شرکت گاز استان اردبیل مانور نشتی و قطع گاز در اثر سیل در شهرستان مشگین شهر برنامه ریزی و انجام شد.

وی در ادامه گفت : این مانور با هدف ارزیابی و چگونگی مواجه شدن و اداره امور حوادث ، بررسی این قبیل بحران ها ، پیشگیری و ایجاد آمادگی در مقابله با بحران در صورت بروز، کاهش آثار مخرب و همچنین واکنش مناسب و سریع در برابر آن و هماهنگی بین واحدی انجام گرفت.

اسماعیلی با بیان اینکه در حال حاضر شرکت گاز استان اردبیل به بیش از 480 هزار مشترک خدمات ارایه می دهد، مهمترین دستاوردهای این مانور را توسعه و هماهنگی بین بخشی و تعامل کلیه ادارات، شناسایی نقاط ضعف و قوت، آشنایی با مسئولیت هر کدام از افراد و سازمان ها و آموزش در جهت آمادگی هر چه بیشتر در مقابل بلایای طبیعی دانست و گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده و بر مبنای اهداف استراتژیک شرکت برگزاری مانورهای منتظره و غیر منتظره در سطح استان به منظور ارتقاء سطح آمادگی نیروهای درگیر از اهمیت زیادی برخوردار است.