اصلی
انجام کالیبراسیون بیش از 100 دستگاه اندازه گیری در شركت گاز استان اردبیل در سالجاری
کد مطلب: 2377
تعداد بازدید: 160
1398-07-10

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل ، سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت با اشاره به لزوم توجه به دقت در اندازه گیری گاز طبیعی و تطابق میزان دریافت و مصرف گاز در مبادی ورودی و مصرفی ، گفت: با برنامه‌ریزی های انجام شده و مطابق استانداردهای مدیریتی استقرار یافته در شرکت گاز استان اردبیل و بر مبنای روش اجرایی کالیبراسیون، تجهیزات پایش و اندازه‌گیری کلیه تجهیزات اندازه گیری در ایستگاههای گاز و جایگاههای CNG در سطح استان بر اساس برنامه زمانبندی، مورد بازبینی و کالیبراسیون قرار گرفتند که در شش ماهه نخست امسال بیش از 100 دستگاه اندازه گیری توسط کارشناسان و متخصصین مجرب کالیبره شده است.

وی این فرآیند رادر راستای صحه گذاری بر میزان دقیق مصرف گاز و شناسایی نقاط آسیب پذیر و مقابله با هدر رفت گاز طبیعی بر شمرد و اظهار داشت: با توجه به ارتباط عملکرد صحیح دستگاه های اندازه گیری با میزان گاز مصرفی و کاهش هدر رفت گاز، کالیبراسیون تجهیزات مرجع و تطابق اندازه گیری های انجام شده با استانداردهای بین المللی ضروری است.

وی تصریح کرد: در برنامه کالیبراسیون دوره ای تجهیزات برای امسال تعداد 220 دستگاه جهت انجام برنامه کالیبراسیون پیش بینی شده است که تعداد 100 دستگاه در شش ماهه نخست امسال کالیبره شده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4 درصد رشد داشته است.