اصلی
اجرای پایلوت طرح صدور صورتحساب پیامکی همزمان با صدور قبض آنی
کد مطلب: 2385
تعداد بازدید: 274
1398-07-22

همزمان با صدور قبض کاغذی طرح اجرای پایلوت صدور صورتحساب پیامکی در سطح شرکت گاز استان اردبیل اجرایی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل، سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت با اعلام این خبر افزود: صورتحساب الکترونیکی برای مشترکین دارای شماره تلفن همراه با توجه به زمان قرائت کنتور در مقاطع زمانی حدوداً 11 و ساعت 17 ارسال می گردد که شامل نام و نام خانوادگی، شماره اشتراک، ارقام فعلی و قبلی کنتور، بدهی گذشته، شناسه قبض، شناسه پرداخت، مبلغ و مهلت پرداخت می باشد.

وی هوشمندسازی استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات را برای تسهیل فعالیت‌های جاری سازمان و ارایه خدمات بهینه به مشترکین از اولویت های شرکت گاز استان اردبیل بر شمرد و گفت: طرح حذف قبوض کاغذی و ارسال صورتحساب پیامکی علاوه بر صرفه جویی های اقتصادی از لحاظ صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست بسیار حائز اهمیّت است.

اسماعیلی در ادامه افزود: با ابلاغ مصوبه شرکت ملی گاز ایران و نظر به برنامه ریزی های انجام شده فرآیند حذف قبوض کاغذی جزو دستور کار جدّی شرکت گاز استان اردبیل قرار گرفت و هم اکنون برای اولین بار در سطح شرکت ملی گاز ایران و همزمان با ارایه صورتحساب کاغذی بصورت پایلوت برای مشترکینی که تلفن همراه خود را به سامانه معرفی کرده اند صورتحساب پیامکی صادر شد.

اسماعیلی اظهار داشت: مشترکین محترم می توانند به یکی از روشهای ذیل شماره تلفن همراه خود را ثبت نمایند.

  1. ارسال شماره اشتراک به همراه ستاره به شماره پیامک متمرکز 1000194
  2. به عنوان مثال:  ←  23010179000*1
  3. ارسال شماره اشتراک به شماره پیامک 3000220000  شرکت گاز استان اردبیل
  4. مراجعه به سایت شرکت گاز استان اردبیل به نشانی WWW.NIGC-AR.IRقسمت میز خدمت الکترونیکی.
  5. از طریق وبسایت شرکت ملی گاز ایران (WWW.NIGC.IR) و مراجعه به لینک ثبت تلفن همراه مشترکین.
  6. üارایه اطلاعات توسط مشترکین گاز به کنتورخوانهای شرکت گاز استان اردبیل.