اصلی
عملکرد شرکت گاز استان اردبیل در هفت ماهه سالجاری
کد مطلب: 2390
تعداد بازدید: 136
1398-07-30

 

   

 

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت، عملکرد سالجاری شرکت گاز استان را بدین شرح توضیح داد: درسال جاری بیش از 9 هزار مصرف کننده جدید در بخشهای مختلف اعم از خانگی،تجاری و صنعتی جذب این شرکت گردیده است که در همین راستا تعداد مشترکین گاز طبیعی از بدو تأسیس این شرکت به 480 هزار مشترک رسیده است.

سردار اسماعیلی روستاهای بهره مند ازگاز طبیعی در سطح استان اردبیلرا با احتساب 55 روستای گازدار شده در سالجاری 1291 روستا برشمرد و جمعیّت شهری بهره مند از گاز طبیعی در سطح استان را صد درصد و جمعیت تحت پوشش روستایی را بیش از 94 درصد عنوان کرد و افزود : استان اردبیل دارای 29شهر می باشد که تمامی ساکنین شهرها از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص عملیات شبکه گذاری و نصب انشعابات اظهار داشت : ازابتدای سالجاری تاکنون به میزان 135 کیلومتر شبکه گاز به شبکه های گازرسانی این استان اضافه شده است که با این وجود میزان شبکه گذاری از ابتدای تأسیس شرکت تا کنون به بیش از 9 هزار و 540 کیلومتر رسیده و تعداد 4000 عدد  انشعاب گاز جدید نیز در سطح استان نصب گردیده که تعداد انشعابات نصب شده در سطح استان اردبیل تا کنون به 233 هزار انشعاب رسیده است.