اصلی
عملکرد شرکت گاز استان اردبیل در هشت ماهه سالجاری
کد مطلب: 2417
تعداد بازدید: 234
1398-09-05

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت، عملکرد سالجاری شرکت گاز استان را بدین شرح توضیح داد: درسال جاری بیش از یازده هزار مصرف کننده جدید در بخشهای مختلف اعم از خانگی ، تجاری و صنعتی جذب این شرکت گردیده است که در همین راستا تعداد مشترکین گاز طبیعی از بدو تأسیس این شرکت به 481 هزار 270 مشترک رسیده است.

سردار اسماعیلی روستاهای بهره مند از گاز طبیعی در سطح استان اردبیلرا 1291 روستا برشمرد و جمعیّت شهری بهره مند از گاز طبیعی در سطح استان را 100 درصد و جمعیت تحت پوشش روستایی را بیش از 94 درصد عنوان کرد و افزود : استان اردبیل دارای 29شهر می باشد که تمامی ساکنین شهرها از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص عملیات شبکه گذاری و نصب انشعابات اظهار داشت : ازابتدای سالجاری تاکنون به میزان 155 کیلومتر شبکه گاز به شبکه های گازرسانی این استان اضافه شده است که با این وجود میزان شبکه گذاری از ابتدای تأسیس شرکت تا کنون به بیش از 9 هزار و 560 کیلومتر رسیده و تعداد 5 هزار  عدد  انشعاب گاز جدید نیز در سطح استان نصب گردیده که تعداد انشعابات نصب شده در سطح استان اردبیل تا کنون به 234 هزار و 500 انشعاب رسیده است.